Miejsce: Wiara Kościoły KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W WITTENBERDZE

KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W WITTENBERDZE

W latach 1490-1511 za sprawą władcy Saksonii Fryderyka III wybudowano w Wittenberdze późnogotycki kościół wchodzący w skład kompleksu zamkowego.

31 października 1517 roku na północnych drewnianych wówczas drzwiach wiodących do świątyni Marcin Luter przybił 95 swoich tez, co zapoczątkowała falę reformacji. Luter swoim wystąpieniem chciał sprowokować dostojników kościelnych do dyskusji na temat płatnych odpustów.

W 1858 roku z inicjatywy króla Prus Fryderyka Wilhelma IV pierwotnie drewniane drzwi zostały zastąpione brązowymi. Również na nich widnieje 95 tez w oryginalnej łacińskiej wersji. Ważą prawie tonę. Ponad nimi znajduje się obraz przedstawiający Lutra i Melanchtona klęczących przy ukrzyżowanym Chrystusie. Wewnątrz kościoła można podziwiać nagrobki obu reformatorów.

KaPy