Miejsce: Sztuka Literatura WILLIAM SZEKSPIR

WILLIAM SZEKSPIR

William Szekspir urodził się w 1564 roku w Stratford w Anglii w rodzinie rękawicznika i polityka Johna i jego żony wywodzącej się z bogatego rodu Ardenów. Uczęszczał do lokalnej szkoły, gdzie uczył się między innymi łaciny, retoryki i literatury antycznej. Początkowo pracował jako guwerner. W 1582 roku ożenił się ze starszą o osiem lat Anne Hathaway. Miał z nią troje dzieci: dwie córki i syna, który zmarł w wieku 11 lat.Przez kilka lat zwanych straconymi nie pojawia się o nim żadna wzmianka w dokumentacji. Badacze jego biografii przypuszczają, że w tym czasie dołączył do jednej z londyńskich trup teatralnych, walczył w Holandii lub siedział w więzieniu.

Później przenosi do Londynu. W 1592 roku pojawia się wzmianka o nim jako członku Trupy Lorda Szambelana. Zaangażowany w działalność teatralną zaczyna pisać sztuki, występuje jako aktor, a także zajmuje się finansami zespołu - spółki. W 1599 roku zostaje współwłaścicielem słynnego  Globe Theatre na południowym brzegu Tamizy. W 1608 roku grupa kupuje kryty teatr Blackfriars. Dobrze prosperująca firma czyni go bogatym człowiekiem. Inwestuje w nieruchomości. Nabywa dom New Place w Stratford.

W 1613 roku wraca do rodzinnego miasta, gdzie trzy lata później umiera.

Szekspir jest jednym z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej, reformatorem teatru i najpopularniejszym dramaturgiem. Z powodzeniem pisał tragedie (Romeo i Julia, Hamlet, Otello, Makbet), komedie (Poskromienie złośnicy, Sen nocy letniej, Wiele hałasu o nic, Wesołe kumoszki z Windsoru), sonety. W odróżnieniu od moralizatorskich sztuk wystawianych wcześniej dzieła Szekspira pokazują prawdziwe ludzkie dramaty, rozterki, wybory. Łączą w sobie wątki realistyczne z fantastycznymi,  przeplatają tragizm z komizmem, patos z groteską. Postacie tętnią życiem, nie są sztucznie wykreowanymi tworami stanowiącymi tylko egzemplifikację konkretnych wartości etycznych. Dzieła poruszają istotne problemy moralne i filozoficzne.

KaPy