Miasta

Grodno - miasto historii

Choć obecne władze nie chcą i nie pozwalają pamiętać o tym, że Grodno było kiedyś ważnym miastem wchodzącym w skład Rzeczypospolitej, Polacy żyjący na Białorusi nie dopuszczają do zaprzepaszczenia tego faktu. Wciąż przypominają o swojej narodowości. Broni się też samo miasto: swoją architekturą, zabytkami, pomnikami.