Poeci

JULIUSZ SŁOWACKI

Juliusz Słowacki urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu (dziś Ukraina) jako syn profesora literatury – Euzebiusza i polskiej Ormianki – Salomei z Januszewskich. Miał rodowód szlachecki (herb Leliwa). Ojciec zmarł, gdy Juliusz miał 5 lat i jego dalszym wychowaniem zajmowała się przede wszystkim matka, z którą był silnie związany, co uwidoczniło się później w wielu utworach (a przede wszystkim pisanych do niej listach). Dom Słowackich słynął jako otwarty dla intelektualnych elit, co miało wpływ na kształtowanie się umysłowości przyszłego poety. Salomea Słowacka 4 lata po śmierci męża związała się z doktorem Augustem Bécu.

JÓZEF CZECHOWICZ

Józef Czechowicz urodził się jako czwarte dziecko woźnego banku w 1903 roku w Lublinie i z tym miastem był związany przez całe swoje życie. Niestety ojciec umarł, gdy przyszły poeta miał zaledwie 9 lat. Dzięki staraniom rodziny nauczył się pisać i czytać po polsku, choć początkowo uczęszczał do szkoły rosyjskojęzycznej. W wieku kilkunastu lat podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim. W 1920 roku uczestniczył w wojnie z bolszewikami. Po zakończeniu działań zbrojnych wrócił do rodzinnego miasta. Następnie studiował w Warszawie pedagogikę specjalną i podjął pracę jako nauczyciel na Wileńszczyźnie. Nie przebywał tam jednak długo.

ADAM MICKIEWICZ

Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku w Zaosiu lub Nowogródku (obecnie teren Białorusi) jako syn adwokata i komornika. Rodzina jego wywodziła się od drobnej i ubogiej szlachty słynącej ze swojego awanturnictwa. Jak się dziś przypuszcza matka Mickiewicza miała pochodzenie żydowskie.

WISŁAWA SZYMBORSKA

Wisława Szymborska urodziła się w 1923 roku w Bninie koło Poznania. Jej ojciec był zarządcą dóbr Zamoyskich w Zakopanem. Rok po narodzinach Wisławy rodzina przeniosła się z niewielkiego miasta Kórnik do Torunia, a następnie do Krakowa. Tutaj młoda Szymborska zaczęła naukę w szkole powszechnej, a następnie w gimnazjum. Wojna zmusiła ją do uczęszczania na tajne komplety. Od 1943 roku pracowała jako urzędniczka na kolei, by uniknąć robót w Rzeszy.

CZESŁAW MIŁOSZ

Czesław Miłosz urodził się w 1911 roku w Szetejniach nad Niewiażą w guberni kowieńskiej w rodzinnej posiadłości matki. Wywodził się ze starej rodziny szlacheckiej.

Strona 1 z 2