Poeci

HOMER

Homer, ojciec poezji epickiej jest do dziś postacią zagadkową i tajemniczą. Brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji na jego temat. Nie wiadomo, gdzie i kiedy dokładnie się urodził. Sporną kwestią pozostaje też fakt, czy w ogóle kiedykolwiek istniał. Współcześni badacze uważają bowiem, że prawdziwą może być teza jakoby poematy sławnego Greka były po prostu zebranymi pieśniami heroicznymi funkcjonującymi na tym terenie od wieków. Jego imię oznaczało ślepca lub towarzysza, zakładnika.

HALINA POŚWIATOWSKA

Jak nikt potrafiła ująć w słowa kobiecą wrażliwość, ale też dramatyczną konieczność przemijania i niepokoje duszy. Intrygująca i tragiczna postać. Niepogodzona z okrutnym losem, próbowała go przezwyciężyć. W jej zmysłowej poezji nieustannie przeplatają się motywy miłości i śmierci. Doskonale znała ulotność i kruchość życia. Wiedziała, że ułomne ludzkie ciało może być źródłem rozkoszy, przyjemności, ale też strasznych cierpień.

Strona 2 z 2