Miejsce: Sławni ludzie Poeci CZESŁAW MIŁOSZ

CZESŁAW MIŁOSZ

Czesław Miłosz urodził się w 1911 roku w Szetejniach nad Niewiażą w guberni kowieńskiej w rodzinnej posiadłości matki. Wywodził się ze starej rodziny szlacheckiej.

Na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie studiował polonistykę a następnie prawo. Związał się z grupą poetycką Żagary. W 1933 roku debiutował Poematem o czasie zastygłym, choć już wcześniej publikował swoje wiersze na łamach Alma Mater Vilnensis.

W czasie wojny Miłosz pracuje na froncie jako wysłannik radia. Przebywa najpierw w Rumunii, po czym wraca do Wilna. Kiedy na Litwie rozpoczyna się inwazja sowiecka przenosi się do okupowanej przez Niemców Warszawy. Zaraz po wojnie wydaje niezwykle ważny tomik Ocalenie, a w 1947 roku - Traktat moralny.

W latach 1945-1951 pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych PRL jako attaché kulturalny w Nowym Jorku, a później w Paryżu. W czasie pobytu w kraju izoluje się od Związku Literatów Polskich, czym zwraca na siebie uwagę władz. Zostaje mu zabrany paszport. Odzyskuje jednak zaufanie. Wyjeżdża do Francji, ale nie podejmuje pracy. Prosi o azyl polityczny. Wiąże się z paryską Kulturą Jerzego Giedroycia. W 1953 roku ukazuje się zbiór esejów Zniewolony umysł. Dwa lata później wydaje powieść Dolina Issy W 1960 roku przenosi się do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymuje posadę profesora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Do 1980 roku Miłosz był w kraju twórcą wyklętym, renegatem i zdrajcą. Jego dzieła podlegały cenzurze, nie drukowano ich i nie publikowano. Jedyne wydania to te z drugiego obiegu.

W 1980 roku Miłosz dostaje literacką Nagrodę Nobla i nastroje w Polsce dotyczące jego osoby ulegają złagodzeniu. Rok po otrzymaniu wyróżnienia przyjeżdża do kraju, otrzymuje tytuł honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a jego dzieła zostają częściowo wydane.

W 1993 roku wraca na stałe do kraju. Osiedla się w Krakowie. Tutaj pracuje i wydaje kolejne zbiory wierszy (m. in. Pieska przydrożnego, To). W 1994 roku zostaje odznaczony Orderem Orła Białego.

Umiera 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Jego grób znajduje się w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

KaPy