Miejsce: Sławni ludzie Poeci JÓZEF CZECHOWICZ

JÓZEF CZECHOWICZ

Józef Czechowicz urodził się jako czwarte dziecko woźnego banku w 1903 roku w Lublinie i z tym miastem był związany przez całe swoje życie. Niestety ojciec umarł, gdy przyszły poeta miał zaledwie 9 lat. Dzięki staraniom rodziny nauczył się pisać i czytać po polsku, choć początkowo uczęszczał do szkoły rosyjskojęzycznej. W wieku kilkunastu lat podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim. W 1920 roku uczestniczył w wojnie z bolszewikami. Po zakończeniu działań zbrojnych wrócił do rodzinnego miasta. Następnie studiował w Warszawie pedagogikę specjalną i podjął pracę jako nauczyciel na Wileńszczyźnie. Nie przebywał tam jednak długo.


Reklama

Najlepszy fryzjer na Kabatach fryzjer kabaty . Zapraszamy do naszego salonu.

Lista najlepszych medyków w Lublinie niepełnosprawni Lublin . Sprawdź naszą stronę internetową.

Obsługa spotkań biznesowych i okolicznościowych hotel lublin . Wejdź na naszą stronę już dziś.
W 1932 roku rozpoczął wydawanie „Kuriera Lubelskiego”. W tym samym czasie założył Lubelski Związek Literatów. Współpracował z Polskim Radiem. Wydał między innymi zbiory wierszy: „Kamień”, Dzień jak co dzień”, „W błyskawicy” czy „Nic więcej”.

Zginął niedaleko od domu 9 września 1939 roku podczas bombardowania.

W jego przedwojennych utworach wyraźnie wyczuwa się wpływ katastrofizmu. Strach, trauma, upadek, rzeczywistość ciemna i przerażająca znamienne są dla tego okresu. Większość wierszy nawiązuje też do tematyki onirycznej, sennej, niemal hipnotycznej.

Przez lata niedoceniana, dziś twórczość Czechowicza cieszy się niezwykłą popularnością.

K.P.