Miejsce: Ziemia Pustynie PUSTYNIA BŁĘDOWSKA

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA

Zwana polską Saharą Pustynia Błędowska jest niewątpliwie unikatem. Niezwykle atrakcyjny teren sprzyja wędrówkom pieszym i przejażdżkom konnym. Stanowi atrakcję turystyczną, jakiej nie zobaczymy w żadnym innym zakątku Polski.Ta osobliwość przyrodnicza położona jest między trzema miejscowościami: Błędowem, Kluczami i Chechłem, na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Obecnie jej wielkość to 32 km2. Ma długość prawie 9 km i szerokość 4 km. Pustynię z zachodu na wschód przecina rzeka Biała Przemsza. Ważnym jest, że  termin pustynia nie ma w tym przypadku znaczenia klimatycznego, ale został użyty do podkreślenia specyfiki krajobrazu. Niemniej jednak takie zjawiska jak  burza piaskowa, czy fatamorgana jeszcze do niedawna występowały na tym terenie.

Geologicznie powstała około 2 miliony lat temu na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu. Głębokie doliny w epoce lodowcowej były wypełniane piaszczysto-żwirowymi osadami. Stopniowo przy udziale wiatru doliny zostały zasypane i tak powstał piaszczysty obszar. Niestety w holocenie klimat ocieplał się, a na terenie pustyni zaczęła rozrastać się leśna roślinność.

Pustynia zaczęła odradzać się od XIII wieku pod wpływem czynników antropogenicznych. Istniejące w okolicach Olkusza ośrodki górniczo-hutnicze do wydobywania i przeróbki rud srebra oraz ołowiu potrzebowały opalanych węglem pieców. Z drewna budowano też sztolnie do odwadniania wyrobisk górniczych. Zapotrzebowanie na drzewo rosło, więc wyrąb okolicznych lasów postępował. Teren stał się bezdrzewny, a wypas bydła powodował zanik ściółki. W wyniku tak silnej ingerencji człowieka obniżał się poziom wód gruntowych, co uniemożliwiało odradzanie się roślinności. Wiatr nanosił piasek, tworząc wydmy. Tak Pustynia Błędowska przeżyła swój renesans.

Zanana jest legenda na temat powstania Pustyni Błędowskiej. Diabeł, zazdrosny o to, że okoliczni mieszkańcy bogacą się wydobywając srebro, postanowił piaskiem zasypać kopalnie. Wzniósł się do góry. Niestety niosąc piasek w worku zawadził o wieżę kościoła w Kluczach i rozsypał go na ziemię.

W latach pięćdziesiątych XX wieku część pustyni zaorano i sztucznie wprowadzono tam wierzbę kaspijską oraz sosnę, znacznie podwyższył się też poziom wód gruntowych. Te procesy spowodowały zmniejszenie obszaru piaszczystego i rozrost roślinności. Obecnie przeciwdziała się niekorzystnym czynnikom powodującym powolne znikanie Pustyni Błędowskiej (m. in. karczuje się drzewa).

Na terenie pustyni od początku XX wieku prowadzone są ćwiczenia wojskowe. Podczas I wojny światowej obszar ten wykorzystywał batalion pomocniczy piechoty legionowej, w okresie międzywojennym -  piechota i artyleria Armii Kraków, a w czasie II wojny światowej – hitlerowskie Afrika Korps. Luftwaffe wypróbowywała tutaj różne rodzaje broni. Obecnie tylko północną część pustyni wykorzystuje się jako poligon wojskowy.

Na Pustyni Błędowskiej ekranizowano Faraona Bolesława Prusa w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

KaPy

 


Polecamy:


Jesteśmy doświadczonymi prawnikami. rozwód w Holandii . Wspieramy Polaków za granicą.

Oferujemy wsparcie doradcze biuro rachunkowe gliwice . Zadzwoń do nas.