Miejsce: Zabytki Zabytki starożytności

Zabytki starożytności

KOLOSEUM

Fot: Para wikipedia.pl CC-A 3.0W centrum Rzymu we Włoszech znajduje się eliptyczny amfiteatr – Koloseum. Jego wznoszenie rozpoczęło się za czasów panowania cesarza Wespazjana między 70 a 72 rokiem n. e. Budowę kontynuowano również za rządów Tytusa (aż do 80 r.). Ponieważ obaj cesarze pochodzili z rodu Flavia obiekt niekiedy bywa też nazywany amfiteatrem Flawiuszy. Czterokondygnacyjna budowla słynie swoją arkadową konstrukcją.

AKROPOL ATEŃSKI

Akropol to miasto lub osiedle położone na wysokim wzgórzu, najczęściej pełne świątyń lub pałaców. Początkowo zabudowania pełniły głównie funkcje obronne, a wzniesienie było swoistą cytadelą. Z czasem zaczęto je przekształcać w miejsca poświęcone obrzędom, kultowi, religii.