Miejsce: Ziemia Góry GÓRY AŁTAJ

GÓRY AŁTAJ

Fot: Stefan Kühn wikipedia.pl CC-A 3.0

Ten łańcuch górski, którego długość wynosi około 2000 km, ciągnie się na terenach Rosji, Kazachstanu, Mongolii i Chin. Nazwa Ałtaj oznacza „góry złota”. Pasmo dzieli się na trzy części: Ałtaj Właściwy (najwyższy szczyt – Biełucha – 4506 m n. p. m.), Ałtaj Mongolski (najwyższy szczyt – Chujten – 4374 m n. p. m.) oraz Ałtaj Gobijski (najwyższy szczyt – Ich Bogd uul – 3957 m n. p. m.).W obrębie masywu występują liczne kotliny (Kurajska, Kańska, Czujska) skoncentrowane przede wszystkim w okolicach rzek Buchtarma, Bija, Czuma, Katuń. Spośród ponad 3000 jezior największym jest Jezioro Teleckie.

Równie bogata jest szata roślinna: stepy, półpustynie, górskie łąki ustępują jednak miejsca dominującym tutaj tundrowym lasom. Na terenie tych gór obficie rośnie też zwany przez tubylcze ludy „złotym korzeniem” - żeń-szeń.

Świat fauny reprezentują łosie, sobole, rysie, niedźwiedzie, rosomaki, piżmowce.

Warto też pamiętać, że powstały w fałdowaniu kaledońskim i hercyńskim masyw bogaty jest w surowce mineralne: rtęć, cynk, żelazo, ołów, miedź a nawet złoto. W kuźnieckim zagłębiu węglowym występują złoża węgla kamiennego.

Kontynentalny, chłodny górski klimat i rzeźba terenu nie sprzyjają osadnictwu, dlatego Ałtaj jest dość słabo zaludniony.

W 1998 roku pasmo umieszczono na liście dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.

K.P.