Miejsce: Kosmos Gwiazdy

Gwiazdy

Protogwiazda: powstawanie gwiazd

Protogwiazdą nazywamy dopiero co tworzącą się gwiazdę. Powstaje na skutek grawitacji.

PROXIMA CENTAURI:GWIAZDA NAJBLIŻSZA ZIEMI

Fot: Calle Cool wikipedia CC-A 3.0Proxima Centauri jest to Gwiazda położona najbliżej Ziemi. Jej oddalenie od Ziemi wynosi 4,22 lata świetlne, w kilometrach wynosi to 39 923 310. Gwiazda ta należy do gwiazdozbioru Centaura. Dostrzec ją można tylko przy pomocy teleskopu.