Miejsce: Wiara Katedry KATEDRA GNIEŹNIEŃSKA

KATEDRA GNIEŹNIEŃSKA

Katedra koronacyjna Polskich królów i bazylika prymasowska. W jej wnętrzach miało miejsce wiele ważnych historycznych wydarzeń z dziejów Polski. Główną świątynię otacza aż 14 kaplic. Tutaj w srebrnej trumnie spoczywają Relikwie św. Wojciecha, tu także pochowano Dobrawę – żonę Mieszka I i Ignacego Krasickiego.

Na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie znajduje się ogromny trójnawowy kościół, w którym mieści się archidiecezja i jednocześnie pierwsza metropolia kościelna utworzona na ziemiach polskich. Świątynię wzniesiono tutaj prawdopodobnie w X wieku, ale zniszczył ją najazd czeskiego księcia Brzetysława.

Swój gotycki kształt budowla zyskała w XIV wieku, ale liczne pożary i zniszczenia na przestrzeni dziejów zmuszały opiekunów katedry do ciągłego odbudowywania i prac restauracyjnych. Kolejni prymasi przekształcali też wnętrza zgodnie z panującym stylem architektonicznych i modą. Pomieszczenia były ozdabiane na wzór romański, barokowy, klasycystyczny.

W XII wieku ufundowano słynne Drzwi Gnieźnieńskie. Ten unikalny i najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce na swoich dwóch skrzydłach przedstawia sceny z życia świętego Wojciecha i jego misyjnej działalności w Polsce i Prusach. Odlane w brązie reliefy ukazują realia średniowiecznego świata, jak również cudowne wizje męczennika. Poza tym stanowią swoiste posłannictwo i zadanie zostawione potomnym. Akcentują bowiem potrzebę szerzenia chrześcijaństwa na pogańskich, przyległych do państwa polskiego, ziemiach.

W 1945 roku hełmy wież i dachy katedralne zostały zniszczone przez pożar wywołany artyleryjskim ostrzałem Armii Czerwonej. W latach 1953– 1965 zabytek odnowiono i odbudowano.

KaPy