Miejsce: Wiara Kościoły HAGIA SOFIA

HAGIA SOFIA

Kościół Mądrości Bożej został ufundowany  przez Justyniana I Wielkiego. Powstał w latach 532-537 jako katedra patriarsza Kościoła bizantyjskiego. W 1453 roku po zdobyciu Konstantynopola przez Turków sułtan Mehmed I kazał zatynkować i zamalować wszystkie elementy chrześcijańskie kościoła i przekształcił go w meczet. Obecnie stworzono tu muzeum.


Ponad nawą główną znajduje się olbrzymia kopuła, która zawaliła się w czasie trzęsienia ziemi pod koniec V wieku, ale szybko została odbudowana. Wnętrze kopuły pokrywały podobno złote mozaiki. Kolumny w większości wykonano z zielonego marmuru. Po przekształceniu Hagia Sofia w muzułmańską świątynię dobudowano minarety i mauzolea.

Ściany wciąż zdobią ważne dla chrześcijan mozaiki przedstawiające świętych, Matkę Boską, Jezusa, bizantyjskich cesarzy.

Z kościołem wiąże się pewna legenda. Ponieważ powstał jako świątynia chrześcijańska nie był zwrócony w stronę Mekki. Jego odchylenie od świętego miejsca islamu wynosi 10o. Wewnątrz znajduje się kolumna, tzw. płacząca, z niewielkim otworem. Mówi się, że  jeśli wypowiadając życzenie włoży się kciuk w otwór, a ręką wykona pełny obrót i palec będzie wilgotny, prośba się spełni. Każdy taki obrót przybliża podobno świątynię do położenia pożądanego przez muzułmanów.

KaPy