Miejsce: Wiara Kościoły KOŚCIÓŁ MARIACKI W LUBECE

KOŚCIÓŁ MARIACKI W LUBECE

Przez sto lat (1250-1350) obywatele północnoniemieckiego miasta wznosili jedno z najokazalszych dzieł gotyckiej architektury. Ceglany kościół mariacki wzorowany na francuskich katedrach powstał w miejscu dawnego romańskiego zabytku. Zbudowana jako trójnawowa bazylika świątynia miała być przykładem potęgi kupców a jednocześnie atutem w ręku rady miasta konkurującej z biskupstwem.

W XIV wieku do istniejącej już kaplicy dobudowano dwie kaplice: będącą jednocześnie przedsionkiem Briefkapelle (1310 r.) oraz Kaplicę Burmistrzów, w której przechowywano dokumenty miejskie.

Znakiem wpływów i zamożności fundatorów kościoła miało też być imponujące, do dziś najwyższe (38,5 m) na świecie ceglane sklepienie krzyżowo-żebrowe w nawie głównej.

W baroku powstały liczne epitafia ufundowane przez najbogatszych przedstawicieli lubeckich rodów oraz jeden z najwspanialszych elementów kościoła – okazały ołtarz z marmuru i porfiru. Niestety został on poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej, a jego odbudowy jak na razie nie podjęto się. Podobny los spotkał zabytkowe witraże. Większość z nich zastąpiono dosyć prostymi oknami, a tylko niektóre reprezentują wartość artystyczną.

Atak powietrzny wojsk brytyjskich w 1942 roku był na tyle silny, że zniszczeniu uległy także: organy, zegar astronomiczny, obraz „Taniec Śmierci” Bernta Notkego oraz dzwony. Po wojnie uszkodzenia stopniowo starano się naprawiać, jednak nie we wszystkich przypadkach rekonstrukcja przyniosła oczekiwany rezultat.

Z kościołem mariackim w Lubece wiąże się pewien skandal. Tuż po wojnie pod warstwą tynku odkryto średniowieczne malowidła ścienne. Lothar Malskat - jeden z pracowników, malarz, asystent głównego restauratora – Dietricha Feya na zlecenie przełożonego domalował część fresków w prezbiterium. Fałszerstwo szybko wykryto, a oszustów osądzono.

W 1987 roku ten ewangelicko-luterański kościół parafialny w Lubece umieszczono na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO.

K.P.