Miejsce: Kosmos

Protogwiazda: powstawanie gwiazd

Protogwiazdą nazywamy dopiero co tworzącą się gwiazdę. Powstaje na skutek grawitacji.

PROXIMA CENTAURI:GWIAZDA NAJBLIŻSZA ZIEMI

Fot: Calle Cool wikipedia CC-A 3.0Proxima Centauri jest to Gwiazda położona najbliżej Ziemi. Jej oddalenie od Ziemi wynosi 4,22 lata świetlne, w kilometrach wynosi to 39 923 310. Gwiazda ta należy do gwiazdozbioru Centaura. Dostrzec ją można tylko przy pomocy teleskopu.

WIELKI OBŁOK MAGELLANA: NAJJAŚNIEJSZA GALAKTYKA

Wielki Obłok Magellana zajmuje pierwsze miejsce na liście najjaśniejszych galaktyk wszechświata. Należy on do gwiazdozbioru Złotej Ryby i jest jedną z najbliżej nam położonych galaktyk. Znajduje się ona w odległości od Ziemi wynoszącej 0,17 milionów lat świetlny.

DLACZEGO SŁOŃCE CIĄGLE ŚWIECI

Słońce to główne ciało niebieskie naszego ukladu planetarnego, centralna Gwiazda- centrun Układu Słonecznego. Dookoła Słońca  obracają sie inne ciała niebieskie, w tym Ziemia i inne planety wraz ze swoimi satelitami.