Miejsce: Społeczeństwo Ludy ABORYGENI

ABORYGENI

Ci rdzenni mieszkańcy Australii dotarli na ten kontynent około 40 000 - 65 000 lat temu przez Indonezję i Nową Gwineę. Trudnili się głównie zbieractwem, rybołówstwem i łowiectwem. Dzisiaj mieszkają w dzielnicach slumsowych wielkich miast, w rezerwatach i na słabo zaludnionych i nieurodzajnych ziemiach. Dotykają ich bezrobocie, alkoholizm i bieda. Ich populacja z roku na rok maleje.Większość antropologów zalicza Aborygenów do rasy czarnej, choć niektórzy uważają, że stanowią oni odrębną rasę. Na ogół mają ciemną, czasem wręcz czarną karnację, faliste lub kręcone włosy, wydłużoną czaszkę, szeroki nos, masywne zęby i dużą dolną wargę.

Dawniej Aborygeni byli koczownikami. Zakładali swoje tymczasowe obozy w pobliżu większych zbiorników wodnych. Przy użyciu włóczni z kamiennymi ostrzami i drewnianych bumerangów polowali na zwierzęta, np. kangury. Do celów tropienia i polowania wykształcili język migowy.

Do dziś wytwarzają w tradycyjny sposób jeden z najstarszych znanych instrumentów muzycznych świata. Didgeridoo przypomina duży flet. Powstaje z wydrążonych przez termity gałęzi drzew. Aborygeni wykorzystują go w czasie plemiennych uroczystości, które wciąż kultywują.

Na religię tutejszych mieszkańców silny wpływ wywarła natura i izolacja kontynentu od pozostałych kultur. Dlatego do podstawowych praktyk religijnych zalicza się obrzędy magiczne oraz totemizm. Aborygeni czcili siły, zjawiska, elementy natury oraz ziemię. Aborygeńscy chłopcy, zgodnie ze starym zwyczajem, przechodzą ważną ceremonię inicjacji w męski świat. W trakcie uroczystości młodym wybija się górny siekacz, wyrywa włosy albo dokonuje obrzezania.

W czasach kolonialnych Aborygeni byli wypierani przez osadników. Konflikty z białymi, choroby, głód powodowały powolne wymieranie tej populacji. W XX wieku próbowano ich przymusowo zasymilować z pozostałą ludnością kontynentu. Byli obiektem prześladowań i dyskryminacji. Dopiero w latach osiemdziesiątych uzyskali prawa wyborcze. Obecnie kontynent australijski zamieszkuje około 220 000 Aborygenów.

KaPy

 


Polecamy:


Zapraszamy do Hotelu Zacisze w Poniatowej pokój kazimierz . U nas wynajmiesz królewski apartament w dobrej cenie.

Leczymy autyzm - Lublin i okolice autyzm Lublin . Zapraszamy na naszą stronę internetową.