Miejsce: Społeczeństwo Miasta Grodno - miasto historii

Grodno - miasto historii

Choć obecne władze nie chcą i nie pozwalają pamiętać o tym, że Grodno było kiedyś ważnym miastem wchodzącym w skład Rzeczypospolitej, Polacy żyjący na Białorusi nie dopuszczają do zaprzepaszczenia tego faktu. Wciąż przypominają o swojej narodowości. Broni się też samo miasto: swoją architekturą, zabytkami, pomnikami.Początki miasta sięgają XII wieku, kiedy to Grodno było centrum handlowym, przemysłowym i kulturalnym Czarnej Rusi. Przez lata było przyczyną sporów między Litwinami a książętami ruskimi. W 1376 roku Grodno weszło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale było atakowane przez Władysława Jagiełłę, a później też przez Krzyżaków. W 1393 roku miasto stało się siedzibą księcia Witolda. On wybudował tu murowany gotycki zamek.

Po Unii Lubelskiej Grodno stało się częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Królowa Bona Sforza zainicjowała tu budowę nowej rezydencji na Horodnicy. Złote lata miasto przeżyło za czasów Stefana Batorego. Król bardzo lubił tu przebywać, więc mieszkał na zamku wiele lat. Od roku 1678 co trzeci sejm walny odbywał się w Grodnie (tzw. sejmy grodzieńskie), dzięki czemu miasto zyskało miano trzeciej stolicy i uległo rozbudowie.

Tutaj 25 listopada 1795 roku na zamku abdykował ostatni król polski – Stanisław August Poniatowski.

W czasach zaborów Grodno dostało się pod panowanie rosyjskie. Po powstaniu listopadowym przez miasto przeszła fala rusyfikacji i represji. Kasowano klasztory, burzono kościoły lub przebudowywano je na cerkwie. Mimo to Grodno nadal pozostawało ważnym ośrodkiem działań narodowo-wyzwoleńczych. Eliza Orzeszkowa, mieszkająca w Grodnie, aktywnie próbowała powstrzymywać rusyfikację. Dzięki inicjatywom mieszkańców w 1909 roku powstał pierwszy żelazny most na Niemnie, a w 1912 roku podłączono elektryczność.

W 1944 roku Grodno włączono do ZSRR. Od 1991 roku jest miastem białoruskim.

Dzisiaj Polacy stanowią tu prawie 1 ogółu. Również kulturowo Grodno pozostaje miastem bardzo polskim. Zwiedzając je coraz napotykamy zabytki związane z naszą historią. Nowy Zamek, Pałac Sapiehów, Batorówka, Pałac Stanisławówka to tylko kilka z dawnych rezydencji królewskich i szlacheckich.

W Grodnie odnajdziemy też Dom Elizy Orzeszkowej zrekonstruowany po II wojnie światowej, jej pomnik, a także jej grób na cmentarzu farnym.

Sławnymi mieszkańcami Grodna byli też Zofia Nałkowska i Czesław Niemen.

Kapa / propatria.pl

 


Polecamy:


U nas kupisz zegarki renomowanych firm zegarki sklep . Zapoznaj się z naszą ofertą już dziś.

Miseczki, sztućce i talerzyki dla małego dziecka pojemnik na pieluchy . Zapoznaj się z naszą ofertą w internecie.