Miejsce: Sztuka Muzyka RICHARD WAGNER

RICHARD WAGNER

Richard Wagner urodził się w 1813 roku w Lipsku jako dziewiąte dziecko urzędnika policji. Ojciec kilkumiesięcznego Richarda zmarł na tyfus, a matka poślubiła wkrótce dramatopisarza i aktora Ludwika Geyera i przeniosła się do Drezna.Zamiłowanie Geyera do teatru podzielał także jego pasierb, który brał udział w kilku przedstawieniach. W 1820 roku Wagner rozpoczął naukę w szkole w Dreźnie, gdzie jego nauczyciel łaciny udzielił mu kilku lekcji gry na fortepianie. Muzyka tak go pochłonęła, że kontynuował kształcenie w tym kierunku, choć początkowo myślał raczej o karierze literackiej.

Po śmierci ojczyma około 1827 roku rodzina musiała  powrócić do Lipska. Tu Wagner zaczął komponować pierwsze sonaty fortepianowe i uwertury.

W 1836 roku poślubił aktorkę Wilhelminę Planer. W tym czasie został też dyrektorem teatru w Królewcu a następnie w Rydze. Ukończył operę i libretto do Latającego Holendra.

W czasie Wiosny Ludów opowiedział się po stronie rewolucji dlatego musiał wyemigrować do Zurychu. Inne przypuszczenia są takie, że uciekał przed wierzycielami, którzy ścigali go za niespłacone długi. Wówczas napisał Pierścień Nibelunga,Tristana i Izoldę i opracował teoretyczne podstawy swojej wizji dramatu muzycznego. Po ogłoszeniu amnestii powrócił do kraju. Niedługo po tym jego małżeństwo rozpadło się. Żona nie mogła znieść rozlicznych zdrad.

Zła sytuacja finansowa pogłębiała się, ale wkrótce nadeszła pomoc. W 1864 roku król Bawarii Ludwik II, miłośnik muzyki, objął go swoim mecenatem, spłacił długi i zaczął wypłacać stałą pensję. Wagner naraził się jednak szybko otoczeniu króla wdając się w romans z żoną nadwornego dyrygenta i córką Liszta – Cosimą.

Kłopoty w życiu prywatnym nie przekładały się na działalnośc twórczą. W 1868 roku Wagner wystawił Śpiewaków norymberskich, a dwa lata później Walkirię. Wkrótce poślubił też Cosimę. W realizacji jego marzenia o  budowie specjalnego teatru, w którym wystawiłby swoje monumentalne dzieło (Pierścień Nibelunga), znowu pomógł mu król. Za przekazane pieniądze postawiono budynek w Bayreuth. Tutaj w 1876 roku odbył się festiwal. Nie przyniósł on niestety spodziewanych korzyści finansowych.

Rok później Wagner przeniósł się więc do Londynu, a następnie do Włoch, gdzie ukończył swoje ostatnie dzieło – Parsifala. W 1883 roku zmarł na atak serca w Wenecji.

Dziś uznaje się go za jednego z największych twórców operowych. Jego koncepcją było łączenie różnych dziedzin sztuki. Tematy czerpał z mitów, wierzeń, legend, dawnej literatury. Bohaterem oper była najczęściej wybitna jednostka uwikłana w tragiczne wydarzenia osobiste lub dziejowe. Taka konstrukcja dzieł oraz tematyka sprawiają, że Wagner uważany jest dziś za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego neoromantyzmu.

KaPy