Miejsce: Przyroda Parki Narodowe PARK NARODOWY BIZONA W KANADZIE

PARK NARODOWY BIZONA W KANADZIE

W północno-wschodniej części prowincji Alberta w Kanadzie znajduje się założony w 1922 roku Park Narodowy Bizona Leśnego. Obecnie tutejsza populacja tego dużego ssaka wynosi około 2000 osobników. Park leży na prawie 45 000 km2 i jest największym tego typu miejscem w Kanadzie.

Żyją tu różnorodne gatunki również innych zwierząt: łosi, niedźwiedzi, wilków, rysi, baribali. Tu też znajdują się naturalne siedliska zagrożonego wyginięciem żurawia krzykliwego. W środkowo-północnej części parku na bagiennym kompleksie płytkich stawów, jezior i strumieni żyją te objęte ochroną ptaki. 

Delta rzek Peace i Athabasca stanowi jedno z największych śródlądowych ujść wód słodkich na świecie. Jest też głównym obszarem gniazdowania i postoju wędrownych ptaków wodnych. Wiosną i jesienią na tym terenie przecinają się cztery szlaki migracyjne Ameryki Północnej. Władze parku chronią wiele unikatowych zasobów naturalnych, ale i kulturalnych tego rejonu.

Rdzenni mieszkańcy zasiedlają ten obszar od ponad 8000 lat. Do dziś parają się myślistwem i rybołówstwem, co stanowi integralną część historii i kultury parku.

KaPy