Pismo

Kroniki Czterech Mistrzów

Kroniki Czterech Mistrzów lub Kroniki Królestwa Irlandii przez Czterech Mistrzów spisane to średniowieczna historia Irlandii.

Hieroglify

Hieroglify
Hieroglify to pismo obrazkowe i znakowe, nazywane piktogramami, używane przez starożytnych Egipcjan już około trzeciego tysiąclecia p.n.e. Nazwa "hieroglify" pochodzi z greki i oznacza "święte znaki". Posługiwano się znakami fonetycznymi i używano tylko znaków spółgłoskowych, całkowicie pomijając samogłoski.

JAN GUTENBERG: TWÓRCA DRUKU

Jan Gutenberg urodził się w 1399 roku w niemieckim mieście Mainz jako najmłodszy syn kupca tkanin, choć niektórzy uznają że jego ojciec był złotnikiem biskupa. Niewiele wiadomo o młodości Gutenberga. W 1343 roku mieszkał w Strasburgu, gdzie żyli jego krewni ze strony matki. Tutaj pracował prawdopodobnie jako złotnik oraz szlifierz kamieni szlachetnych. Z przełomu 1346 i 1347 roku zostały zapiski sądowe wskazujące na to, że złamał śluby małżeńskie z niejaką Ennelin. Po śmierci ojca (1419 r.) jego nazwisko pojawia się też w związku z dokumentami spadkowymi.