Miejsce: Ziemia Regiony świata DOLINA PRĄDNIKA

DOLINA PRĄDNIKA

Fot: Jerzy Opioła wikipedia.pl CC-A 3.0

Przez obszar Ojcowskiego Parku Narodowego przepływa rzeka Prądnik. Jej malownicza dolina zbudowana z ukształtowanego w okresie jury i kredy wapienia od lat zachwyca przyjeżdżających tutaj turystów.Wyjątkowość tego terenu polega przede wszystkim na  charakterystycznych formach krasowych ukształtowanych za sprawą erozyjnej działalności wody i czynników atmosferycznych. Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Rękawica, Łaskawiec, Brama Krakowska to tylko kilka nazw wyjątkowych skał o fantazyjnych kształtach. Z pierwszą z nich związana jest legenda o panu Twardowskim. Podobno to na jego rozkaz diabeł przyniósł olbrzymią maczugę nad Prądnik i ustawił w ten przedziwny sposób (węższym końcem ku dołowi). W rzeczywistości skała powstała w wyniku nierównego niszczenia wapieni, na które erozja działała silniej w dolnych partiach.

Na zboczach rozległego zagłębienia terenu w wyniku procesów geologicznych utworzyły się też specyficzne terasy – oddzielone załomami skalne „schody”. To właśnie na nich wznoszą się warowne zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie.

Do ciekawych atrakcji należą liczne jaskinie. Ich liczbę szacuje się na ponad 200.

Ta najładniejsza dolina Jury Krakowsko-Częstochowskiej cieszyła się szczególnym uznaniem wśród inteligencji. Bywali tutaj Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic, Fryderyk Chopin.

Przez Dolinę Prądnika wiodą dwa słynne szlaki turystyczne: Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich. Przybywający mogą zwiedzać te tereny pieszo lub na rowerach

K.P.

 


Polecamy:


Rozdzielnice niskiego napięcia typu RNN lampy bydgoszcz . Oferujemy sprzęt tylko sprawdzonych firm.

Nadruki na odzieży - Lublin odzież z nadrukiem Lublin . Zapraszamy na naszą stronę internetową.