Miejsce: Sławni ludzie

LUDWIK PASTEUR

Urodził się w 1822 roku we wschodniej Francji, w miasteczku Dole jako syna grabarza. Ukończył studia przyrodnicze w Paryżu, następnie był nauczycielem fizyki w Dijon. Od 1854 roku wykładał na uniwersytecie w Lille, a 3 lata później został rektorem uczelni paryskiej.

Przemysł naftowy - Ignacy Łukasiewicz

Przemysł naftowy w zawrotnym tempie zrobił oszałamiającą karierę.  Ropa naftowa zawojowała świat  i od wielu lat jest celem i przyczyną działań wielkich mocarstw. Dziś czarne złoto jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych, ale mało kto wie, że to Polak jako pierwszy odkrył jej praktyczne zastosowanie.

WISŁAWA SZYMBORSKA

Wisława Szymborska urodziła się w 1923 roku w Bninie koło Poznania. Jej ojciec był zarządcą dóbr Zamoyskich w Zakopanem. Rok po narodzinach Wisławy rodzina przeniosła się z niewielkiego miasta Kórnik do Torunia, a następnie do Krakowa. Tutaj młoda Szymborska zaczęła naukę w szkole powszechnej, a następnie w gimnazjum. Wojna zmusiła ją do uczęszczania na tajne komplety. Od 1943 roku pracowała jako urzędniczka na kolei, by uniknąć robót w Rzeszy.

DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT

Fahrenheit urodził się w 1686 roku w Gdańsku jako potomek znanej rodziny kupieckiej. Jego rodzice zmarli w 1702 roku po zjedzeniu trujących grzybów. W wieku 16 lat Gabriel zaczął pobierać nauki w szkole handlowej w Amsterdamie. Młodego Fahrenheita interesowały jednak nauki przyrodnicze dlatego podjął badania na tym polu. Od 1707 roku podróżował do Berlina, Lipska, Drezna, Kopenhagi. Był wykładowcą chemii w Amsterdamie. W Hadze natomiast osiadł i zajmował się wyrabianiem termometrów, barometrów i wysokościomierzy.

Arystoteles

Arystoteles urodził się w 384 r. p. n. e. W greckiej kolonii Stagira u wybrzeży Tracji. W Akademii Platońskiej w Atenach odebrał solidne wykształcenie. Po śmierci Platona, choć był głównym spadkobiercą jego nauk, nie został jednak wybrany na rektora akademii. Założył więc konkurencyjną szkołę – Likejon (Liceum). Został też osobistym nauczycielem Aleksandra Macedońskiego, który do końca wspierał jego szkołę. Po zamknięciu Liceum i zmianie rządów Arystoteles musiał uciekać z Aten. Schronił się na wyspie Eubei, gdzie zmarł w 322 r. p. n. e.

CZESŁAW MIŁOSZ

Czesław Miłosz urodził się w 1911 roku w Szetejniach nad Niewiażą w guberni kowieńskiej w rodzinnej posiadłości matki. Wywodził się ze starej rodziny szlacheckiej.

HOMER

Homer, ojciec poezji epickiej jest do dziś postacią zagadkową i tajemniczą. Brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji na jego temat. Nie wiadomo, gdzie i kiedy dokładnie się urodził. Sporną kwestią pozostaje też fakt, czy w ogóle kiedykolwiek istniał. Współcześni badacze uważają bowiem, że prawdziwą może być teza jakoby poematy sławnego Greka były po prostu zebranymi pieśniami heroicznymi funkcjonującymi na tym terenie od wieków. Jego imię oznaczało ślepca lub towarzysza, zakładnika.

BLAISE PASCAL

Pascal urodził się w 1632 roku w Clermont-Ferrand we Francji. W 1640 roku rodzina przeniosła się do Rouen. Blaise był synem urzędnika służby cywilnej. Od dziecka był słabego zdrowia, choć w młodości prowadził dość hulaszczy tryb życia. Opamiętanie przyszło, gdy podczas wypadku konnego otarł się o śmierć. Wtedy zwrócił się do Boga i stał się gorliwym wyznawcą chrześcijaństwa.

ALEXANDER GRAHAM BELL

Alexander Graham Bell urodził się w 1847 roku w Edynburgu w Szkocji jako syn profesora. Był jednym z trojga dzieci. Niestety jego dwaj bracia zmarli na gruźlicę. Jako dziecko pobierał nauki od swojego ojca w domu. Jego główne zainteresowania dotyczyły nauk ścisłych i biologii. Został logopedą i nauczycielem muzyki. Pracował z osobami głuchoniemymi. W 1870 wyjechał do Kanady.

Strona 2 z 3