Miejsce: Wiara Sanktuaria

Sanktuaria

SANKTUARIUM MARYJNE W LICHENIU

Fot: Krzysztof Mizera wikipedia.pl CC-A 3.0Licheń to znane w całej Polsce sanktuarium maryjne położone niedaleko Konina. Miejsce to upamiętnia wydarzenia sprzed ponad stu lat.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Fot: Spars wikipedia.pl CC-A 3.0Nazywana polską Jerozolimą Kalwaria powstała z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego, który na tym terenie zainicjował wzniesienie kościoła i klasztoru. Projekt obiektów wykonał włoski architekt jezuita Jan Maria Bernardoni. W latach 1609-1617 wojewoda krakowski wybudował również dwanaście kaplic odwzorowujących ostatnią drogę Chrystusa. Później kolejno jego syn Jan i wnuk Michał Zebrzydowscy kontynuowali ideę poprzednika. Dobudowali kolejne odcinki kalwarii, poszerzyli kompleks klasztorny, wznieśli budowle poświęcone Maryi.

KOPUŁA NA SKALE

Charakterystyczne sanktuarium muzułmańskie stoi na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Kopuła na Skale zwana też czasem meczetem Omara jest w rzeczywistości formą osłony świętej skały, z której Mahomet podobno wstąpił do nieba.