Miejsce: Wiara Sanktuaria KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Fot: Spars wikipedia.pl CC-A 3.0

Nazywana polską Jerozolimą Kalwaria powstała z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego, który na tym terenie zainicjował wzniesienie kościoła i klasztoru. Projekt obiektów wykonał włoski architekt jezuita Jan Maria Bernardoni. W latach 1609-1617 wojewoda krakowski wybudował również dwanaście kaplic odwzorowujących ostatnią drogę Chrystusa. Później kolejno jego syn Jan i wnuk Michał Zebrzydowscy kontynuowali ideę poprzednika. Dobudowali kolejne odcinki kalwarii, poszerzyli kompleks klasztorny, wznieśli budowle poświęcone Maryi.W barokowej bazylice Matki Bożej Anielskiej do dziś znajduje się podarowany w 1641 roku przez Stanisława Paszkowskiego niezwykły obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Darczyńca był pierwszym świadkiem cudu. Podczas modlitwy zauważył krwawe łzy spływające z oczu Niepokalanej. Wystawiona publicznie ikona szybko wsławiła się wieloma łaskami. To przyciągnęło olbrzymie rzesze pielgrzymujących czyniąc z Kalwarii Zebrzydowskiej jeden z pierwszych ośrodków kultu maryjnego w Polsce. W 1887 roku kardynał Albin Dunajewski uroczyście koronował wspaniały obraz.

Przy bazylice i klasztorze bernardynów działa obecnie wyższe seminarium duchowne przeniesione do Kalwarii w 1939 ze Lwowa.

Sanktuarium i konwent do dzisiaj przyciągają tłumy wiernych, którzy przybywają tutaj prosić Matkę Najświętszą o łaski, ale także przejść słynne dróżki kalwaryjskie. Co roku w Wielkim Tygodniu rzesze pielgrzymów gromadzi też imponujące misterium pasyjne. W niezwykłej inscenizacji uczestniczą nie tylko okoliczni mieszkańcy, lecz również przybysze z całej Polski.

Jednym z najsłynniejszych pątników odwiedzającym Kalwarię od lat dziecięcych był Karol Wojtyła. Jak sam przyznał przybywał tutaj jako chłopiec, jako młodzieniec, jako biskup, jako kardynał i wreszcie jako papież (1979, 2002), by sprawy swoje i całego Kościoła powierzać opiece Maryi. Nic więc dziwnego, że magnetyzującej magii miejsca nie mogą się dziś oprzeć również świeccy katolicy.

K.P.