Miejsce: Wiara Wierzenia

Wierzenia

DZIADY

To pogańskie święto Słowian i Bałtów było okresem szczególnej pamięci o przodkach, czasem, gdy żyjący oddawali posługę zmarłym, kontaktowali się z nimi, uzyskiwali ich przychylność. Dziś Zaduszki są reminiscencją tamtych obrzędów, a symboliczne światełko na grobie ma swoją długą, przedchrześcijańską tradycję.

Strona 3 z 3