Miejsce: Wiara Wierzenia Matuzalem: najstarszy człowiek świata

Matuzalem: najstarszy człowiek świata

Według Bibli Matuzalem, (Metuszelach) był najstarszym człowiekiem, miał żyć 969 lat. Występuje w Księdze Rodzaju, w rozdziale 5, w wersach 21-27. Był synem Henocha, ojcem Lamecha i dziadkiem Noego.
Długowieczność Matuzalema jest używana w przysłowiach np. "matuzalowy/matuzalemowy wiek", "matuzalowe/matuzalemowe lata".

Bóg przepowiada, że z powodu zepsucia narodu ludzkiego ludzie nie będą żyć dłużej niż 120 lat. To zdanie zaczyna opowieść o Biblijnym Potopie, po którym wiek postaci biblijnych jest stopniowo coraz krótszy.

Wiek Matuzalema był wyrażony w kalendarzu żydowskim, który jest kalendarzem księżycowym, oznacza to, że wiek Matuzalema wynosił ok. 939 lat, ponieważ 33 lata księżycowe odpowiadają 32 Słonecznym.

KR /