Miejsce: Wiara Wierzenia Zielone Światki

Zielone Światki

Zesłanie Ducha Świętego jest to święto religijne, które ma miejsce pięćdziesiąt dni po Niedzieli Wielkanocnej. Ten dzień upamiętnia zstąpienie Ducha Świętego na apostołów, którzy po tym fakcie zaczęli głosić w wielu różnych językach słowo Boże. Zanim nastąpiło Wniebowstąpienie Jezusa, zapowiedział on, iż zstąpi na nich Duch Święty.Zielone Światki są świętem ruchomym.

Zielone Świątki uważane są za Narodziny Kościoła. Dlatego też jest to święto obowiązujące w całej Polsce. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy i obowiązuje zakaz handlu.

W obrzędach pogańskich to święto ma również swoje źródła i obyczaje. Jest to oczekiwanie na przyjście lata. Odczyniano różne praktyki, które miały na celu zapewnić obfite plony. Domy ozdabiano kwiatami, zielonymi gałązkami. Palono ogniska, przy których tańczyli pasterze. Po zasianych polach odbywały się procesje z nabożnymi pieśniami oraz obrazami świętych.

aNIA M