Miejsce: Sławni ludzie Wynalazcy ALFRED NOBEL

ALFRED NOBEL

Alfred Bernhard Nobel urodził się w 1833 roku w Sztokholmie jako syn inżyniera. Wkrótce ojciec Alfreda zbankrutował i wyjechał do Rosji w poszukiwaniu nowego źródła utrzymania. Matka w tym czasie otworzyła sklep. Ojciec szybko odniósł sukces jako konstruktor min morskich dla imperium i w 1842 roku sprowadził rodzinę do Sankt Petersburga. Tutaj Alfred pobierał nauki.Początkowo interesował się przede wszystkim literaturą. Już jako nastolatek znał 5 języków. Rodzice posłali go na zagraniczne studia z inżynierii chemicznej. W Paryżu poznał wynalazcę nitrogliceryny – Ascanio Sobrero. W 1863 roku po powrocie do rodzinnego miasta kontynuował prace badawcze nad tą wybuchową cieczą. Niestety rok później w trakcie eksperymentów eksplozja zabiła jego brata. To wydarzenie przekonało władze, że nitrogliceryna jest nader niebezpieczna. Zabroniono prac na tą substancją w Sztokholmie i dlatego Nobel przeniósł się na barkę zakotwiczoną na jednym z jezior.

1867 rok był przełomowy. To wtedy Alfred opatentował nasączoną nitrogliceryną krzemionkę jako dynamit. W tym czasie wynalazł także detonator i zapalnik. Swoje prace uważał za odkrywcze przede wszystkim dla przemysłu budowlanego. Jego wynalazek pozwalał szybko, skutecznie i o wiele taniej detonować skały oraz wydobywać niezbędne do budowy materiały z kamieniołomów. Zapotrzebowanie rosło. Nobel otwierał fabryki i szybko się bogacił. Ciągle podróżował i ciągle pracował w laboratoriach. Przez całe życie opatentował 355 wynalazków.

Nigdy się nie ożenił, choć istnieją dowody, że miał trzy kochanki. Pierwszą była rosyjska dziewczyna imieniem Aleksandra. Dwie pozostałe to: Bertha Kinsky oraz pochodząca z Wiednia Sofie Hess.

W 1896 roku Alfred Nobel zmarł bezpotomnie na atak serca w San Remo we Włoszech. Ku zdziwieniu wszystkich w swoim testamencie zapisał iż pragnie, by jego ogromny majątek przekazano na rzecz nagrody dla wybitnych wynalazców z dziedziny: fizyki, chemii, medycyny, literatury i pokoju. Dysponentem miała być Szwedzka Akademia Nauk. Początkowo podniosły się głosy kwestionujące prawdziwość spadku. Egzekutorzy doprowadzili jednak do wykonania ostatniej woli testatora. Tym sposobem fortuna wielkiego Szweda została przeznaczona na słynną Nagrodę Nobla.

KaPy