Miejsce: Zabytki Zabytki warte odwiedzenia

Zabytki warte odwiedzenia

ŁUK TRIUMFALNY

Fot: Alexander Z. wikipedia.pl CC-A 3.0Luki triumfalne to budowle w kształcie dużej wolno stojącej bramy. Upamiętniały one ważne wydarzenia lub osoby. Najczęściej stawiano je w Rzymie dla uczczenia pochodu zwycięskich wojsk i bohaterów narodowych.

ANGKOR WAT

Ta buddyjska świątynia wybudowana przez Surjawarmana II w pierwszej połowie XII wieku początkowo poświęcona była hinduskiemu bogu Wisznu. Postawiona w stylu architektury Khmerów leży około 5,5 kilometrów od miasta Siem Reap.

Królewskie wzgórze - WAWEL

Wawel to wzgórze na lewym brzegu Wisły w Krakowie. Tutaj znajduje się kompleks zabytków niezwykle ważnych dla historii Polski.  Do najważniejszych należą: Zamek Królewski i Katedra św. Stanisława i Wacława. To Wawel był przez wieki  siedzibą królów i jednym z najważniejszych, centralnych ośrodków państwa. Miejsce to jest bliskie sercu każdego Polaka.

HRADCZANY

Na zachodnim brzegu Wełtawy w Pradze wznoszą się zabudowania królewskiej XIV-wiecznej dzielnicy królewskiej. Większość zabytkowych budowli stanowią historyczne pałace szlacheckie, ale do najsłynniejszych należą niewątpliwie: zamek Królewski, bazylika św. Jerzego, katedra św. Wita i Złota Uliczka.

CHRAM ITSUKUSHIMA

Na wyspie Itsukushima w prefekturze Hiroszima znajduje się świątynia tradycyjnej religii  Japonii – shinto. Początki chramu sięgają VI wieku, ale  swój obecny kształt posiada od XII wieku.

Strona 1 z 2