FONTANNA DI TREVI

Rzymski zwyczaj budowania fontanny w końcowym miejscu akweduktu został reaktywowany w XV wieku za sprawą papieża Mikołaja V. To on nakazał budowę niedużego basenu według projektu Leona Battisty Albertiego. Papież Urban VIII uznał jednak dzieło za niewystarczająco doskonałe, dlatego postanowił, że trzeba je przebudować. Niestety zbyt skąpe środki finansowe i rychła śmierć namiestnika Kościoła spowodowały, że dopiero papież Klemens XII w 1732 roku ogłosił konkurs na projekt nowej fontanny. Wygrał go Niccolo Salvi. To on wzniósł u podnóża Schodów Hiszpańskich w Rzymie popularny obiekt.Ta najbardziej znana na świecie, monumentalna barokowa fontanna do dziś zasilana jest wodą ze starożytnego akweduktu wybudowanego przez Agrypę. Przedstawia Neptuna w konnym powozie i dwa mitologiczne morskie bóstwa – trytony.

Jest jedną z głównych atrakcji turystycznych. Odwiedzający to miejsce wrzucają do wody pieniądze, gdyż wierzą że to zapewni im rychły powrót do Wiecznego Miasta. Wartość monet codziennie wrzucanych do fontanny przekracza kwotę 3000 euro. Władze miasta wyławiają je co roku i przeznaczają na renowację zabytków.

KaPy