Miejsce: Zabytki Zamki ZAMEK LUBELSKI

ZAMEK LUBELSKI

Pierwsze zabudowania na wzgórzu w Lublinie pojawiły się w XII wieku w związku z utworzeniem kasztelanii. W XIII wieku wzniesiono murowaną romańską wieżę obronno-rezydencjonalną. Za panowania Kazimierza Wielkiego w XIV wieku wybudowano zamek wraz z kaplicą królewską pod wezwaniem Trójcy Świętej. Po wstąpieniu na tron Władysław Jagiełło ozdobił jej wnętrza malowidłami bizantyjsko-ruskimi, które przetrwały do dziś i stanowią jeden z najcenniejszych zabytków.

W 1569 roku na zamku obradował sejm, w czasie którego podpisano unię lubelską. Niestety w XVII wieku w wyniku wojen zamek zniszczono, ocalały tylko kaplica i wieża. Zamek z inicjatywy Stanisława Staszica odbudowano w neogotyckim stylu w XIX wieku.

Przez ponad 100 lat zamek pełnił funkcję więzienia zarówno pod zaborami jak i w czasie okupacji hitlerowskiej. Aż do 1954 roku w okresie komunizmu zabytek podlegał Urzędowi Bezpieczeństwa.

Od 1957 roku na zamku mieści się główna siedziba Muzeum Lubelskiego.

KaPy