Miejsce: Zabytki Zamki ZAMEK ORAWSKI

ZAMEK ORAWSKI

Najstarsza część zamku Orawskiego powstała w I połowie XIII wieku. Uważa się go za jeden z najpiękniejszych na Słowacji. Wznosi się na wysokiej, stromej skale ponad rzeką Orawą około 40 km od granicy z Polską. Na cały kompleks składają się 3 budowle, ale to przede wszystkim średniowieczny zamek górny jest celem turystów. Osadzony na skale tak, by tworzyć niedostępny obiekt sprawia wrażenie niemal zawieszonego nad przepaścią. Prawdopodobnie powstał, by chronić wschodnie granice państwa Węgierskiego (wówczas Słowacja była jego częścią) oraz ważny szlak handlowy. Od XVII wieku pozostawał w rękach szlacheckiego rodu Thurzonów.

Z powstaniem budowli wiąże się legenda o Marku. Przybył on niegdyś w te okolice i tak bardzo spodobał mu się ten teren, że postanowił, wybudować na skale zamek choćby z pomocą diabła. Wysłaniec piekieł szybko zjawił się nad Orawą. Mężczyzna zawarł z nim pakt. Czart miał spełnić życzenie Marka w ciągu siedmiu dni i nocy. W zamian mógł zabrać jego duszę po siedemdziesięciu latach. Bies wziął się do ciężkiej pracy. Kiedy zamek był już prawie gotowy, Markowi zrobiło się żal nieśmiertelności. Pomodlił się więc do Boga prosząc o pomoc. Gdy siódmej nocy diabeł wtaczał pod górę ostatni głaz kur zapiał zwiastując ósmy dzień. Zły pojął wnet, że poniósł porażkę. Cisnął olbrzymi kamień do wody. Do dziś umiejscowiona tam skała jest nazywana Markową Skałą.

KaPy