Miejsce: Ziemia

Klatrat metanu: metanowy lód

Klatrat metanu zwany też metanowym lodem to  substancja krystaliczna złożona z cząsteczek wody i metanu. Jest to biała, bezwonna substancja, wizualnie bardzo podobna do lodu, jednakże ze względu na swoja strukturę krystaliczną znacznie się od niego różni.

Kałamarnica kolosalna: największy znany mięczak

Kałamarnica kolosalna to największy znany mięczak z gromady głowonogów, zamieszkujący wody półkuli południowej. O tych kałamarnicach wciąż wiadomo niewiele, gdyż do roku 2008 opisano zaledwie dziesięć egzemplarzy. Kałamarnica kolosalna żyje w wodach antarktycznych, choć młode okazy znajdowane są w cieplejszych wodach. Prawdopodobnie żyje w kanionach na głębokościach poniżej 1000 metrów.

CULLINAN NAJWIĘKSZY DIAMENT

Największym nieoszlifowanym diamentem jest Cullinan. Znaleziono go w 1905 roku w kopalni Premier Mine w Afryce Południowej. Nazwę nadano mu od nazwiska brytyjskiego dyrektora spółki diamentowej Thomasa Cullinana.

JASKINIA RAJ

W tej najpiękniejszej polskiej wapiennej jaskini znajdują się tysiące form naciekowych o wspaniałych kształtach. Niezwykłe skupiska stalaktytów i stalagmitów stanowią unikalny przykład nieożywionej przyrody. Poza nimi znajdziemy tu także kolumny naciekowe, perły jaskiniowe, jeziorka.

GÓRY STOŁOWE

Fot: Kpjas wikipedia.pl CC-A 3.0Nazwa tego masywu górskiego w Sudetach Środkowych wiąże się z ich typem. Są to, jedne z nielicznych w Europie, góry płytowe o spłaszczonym i rozległym wierzchołku (jak blat stołu). Swój wygląd zawdzięczają przede wszystkim ruchom tektonicznym i erozji klimatycznej. Ponieważ piaskowce (a właśnie z tego surowca mineralnego zbudowany jest łańcuch) ulegają silniejszemu niszczeniu zwłaszcza w dolnych partiach, stąd dzisiaj podziwiać możemy fantazyjnie wymodelowane Skalne Grzyby. Wiodące tędy szlaki turystyczne nie są tak często uczęszczane, dzięki czemu wybierający tę trasę mają okazję w spokoju i ciszy kontemplować piękno przyrody.

GÓRY AŁTAJ

Fot: Stefan Kühn wikipedia.pl CC-A 3.0Ten łańcuch górski, którego długość wynosi około 2000 km, ciągnie się na terenach Rosji, Kazachstanu, Mongolii i Chin. Nazwa Ałtaj oznacza „góry złota”. Pasmo dzieli się na trzy części: Ałtaj Właściwy (najwyższy szczyt – Biełucha – 4506 m n. p. m.), Ałtaj Mongolski (najwyższy szczyt – Chujten – 4374 m n. p. m.) oraz Ałtaj Gobijski (najwyższy szczyt – Ich Bogd uul – 3957 m n. p. m.).

DOLINA PRĄDNIKA

Fot: Jerzy Opioła wikipedia.pl CC-A 3.0Przez obszar Ojcowskiego Parku Narodowego przepływa rzeka Prądnik. Jej malownicza dolina zbudowana z ukształtowanego w okresie jury i kredy wapienia od lat zachwyca przyjeżdżających tutaj turystów.

BAGNA BIEBRZAŃSKIE

Fot: Wojsyl CC 3.0W północno-wschodniej Polsce rozciąga się malownicza dolina. Jest ona regularnie zalewana przez wody przepływającej tędy rzeki Biebrzy – dopływu Narwi. Dzięki naturalnym procesom na podmokłym obszarze pojawiają się bagna i torfowiska.

Góra Ararat

Ararat
Ararat- „boska góra”. Ararat jest masywem górskim pochodzenia wulkanicznego; znajduje się na styku granic Turcji, Iranu i Armenii. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km2 i składa się z dwóch szczytów: Wielkiego – 5165 m n.p.m. i Małego Araratu 3896 m n.p.m.

Strona 1 z 2